Élc kategória bejegyzései

Mi a Bolonyik?

Bolsevik szó-e a bolonyik?

Csak a legkisebb fáradságot igénylő utánanézéssel (Google) megállapíthattam, hogy a bolonyik szó éppenséggel a Pallas Nagy Lexikonban is szerepel (bár igaz, nem címszóként), és abba talán mégsem bolsevik cenzorok miatt került bele. Szerepel továbbá más szakszövegekben is, így máris megtudtam, hogy létezik mérges bolonyik (Sium latifolium) és sarlós bolonyik (sium falcaria) – kalapácsos azonban nincsen. Ám azt is tudjuk, hogy aki kalapácsnak képzeli magát, az mindent szögnek néz, különös cenzori munkakörben.

Az alaptörténet azonban alighanem legenda, a letűnt kort bíráló túlbuzgók-túllihegők járatják velünk a bolondját.

bolonyik békakorsó
A Bolonyik (Sium latifolium) a Pallas Nagy Lexikonban is szerepel

Piréz blogomban erről: Bolonyik

És egy szakmai (?) cikk erről:

Édes Anyanyelvünk, 2010 / október

Kokszagiz és bolonyik a boldog békeidőkben

Helyesírás-tanítási segédkönyvről olvastam nemrég, amely a boldog békeidőben íródott, 1962-ben jelent meg harmadik kiadása, s olyan didaktikus szöveget tartalmaz, amelybe belecsempésződött a korábbi hatalom hurráoptimizmusa, világnézete. Így például a biológia szakkör tagjainak lelkesedése, akik arról írtak a füzetükbe, hogy hogyan irtja a gyomot az ügyes micsurinista. Olvashattam a példamondatok között az árubőségért vívott harc élmunkásairól és más, egy bizonyos korszakra jellemző stílusú kifejezésekről.

[…] Az élmunkás főnév használata napjainkban csak az említett történeti korszakkal kapcsolatos. Ugyancsak a kommunista diktatúra időszakában virágzott az Ivan V. Micsurin orosz kertész és Trofim Gy. Liszenko nyomdokain terjengő, nem kis mértékben délibábos növénynemesítés erőszakos érvényesítése. Ennek jegyében például hatalmas költséggel kokszagizt igyekeztek termeszteni, e pitypang nemzetségbe tartozó növény nedve csekély mennyiségű kaucsukot tartalmaz. Magam is voltam iskolás koromban kokszagizültetvényt gyomlálni.

A Tianshan hegységben honos gumipitypang (Taraxacum kok-saghyz), nem törődve a béketábor gumiipari nehézségeivel, csak itt-ott kelt ki, ám a gyomirtást sztahanovista módon végrehajtottuk, nem maradt utánunk növényke egy árva szál sem.

[…] A boldog békeidőkben a szójegyzékeket készítő nyelvészeknek nemegyszer okozott gondot, hogyan altassák el az elvtársak éberségét: ugyanis a bolond szó és származékai után az ábécérendben a bolsevik következik. Igyekeztek hát valamit a két szó közé csempészni! Még az 1972-ben kiadott Magyar értelmező kéziszótárban is

  • bolond
  • bolonyik
  • bolsevik

a szórend. A régi növénynevek közül kibányászott bolonyik a széleslevelű békakorsó (Sium latifolium); e vízinövény nevét az Új magyar tájszótárban is hiába keressük, csupán az idestova százesztendős Magyar etymologiai szótárban van meg… (Büky László)

SEO-pályázat

Nemrégiben nagyszabású meghívásos művészeti pályázatot hirdetett az Egyek csoport saját tagjai számára. A jelentkezők magas száma lehetővé tette, hogy a zsűri jeligés pályamunkák beküldését kérje, így biztosítva a résztvevők teljes esélyegyenlőségét. Az erőpróba megmérettetését vállalóknak egy weboldalba illeszthető olyan emblémát, logót, fejlécképet… stb. kellett tervezniük, amely egyfelől szellemesen utal a Google-keresés izgalmára, másfelől szójáték formájában tartalmazza a keresőoptimalizálás fogalmának angol rövidítését: SEO. A csoport tagjai lázas igyekezettel vetették magukat a kihívás elébe.

Az Egyek elnöksége a határidőre beérkezett pályaműveket hosszan szemlélte, elemezte, értékelte. Végül megszületett a nehezen hozott döntés. A képernyőn ott díszelgett a nyertes képkompozíció. Már csak annak a lezárt borítéknak feltörése volt hátra, amely a szerző nevét tartalmazta.

Az ünnepélyes aktusra az Egyek rendkívüli közgyűlésén került sor. Minden reflektor és számpár az Elnökre szegeződött, aki felnyitotta a borítékot, majd arcán az őszinte meglepettség és meghatottság látható jeleivel kimondta a pályadíjas művész nevét. A csoport tagjai egy emberként ovációban törtek ki Balla D. Károly nevének hallatán és a magas összegű pályadíj megduplázását követelték. Amit az Elnök megértő mosollyal jóvá is hagyott.


Botrány a könyvbemutatón

Botrányba fulladt Balla D. Károly könyvbemutatója az ungvári Archipenko-teremben. Az író enyhén ittas, felvillanyozott állapotban jelent meg a közönség előtt. Amíg Vereczkey Béla igazgató bemutatta, még türtőztette magát, csupán szapora csuklóropogtatásával, törött szemüvegével és a nyakában viselt, kissé feslettnek látszó nemzetiszín selyemsállal keltett némi feltűnést, ám amikor szólásra emelkedett, többeket megbotránkoztatott. Előbb ugyanis konyakot rendelt, majd a közönséget kezdte sértegetni, mondván, az ő magasröptű előadásából, amelyben új könyve kapcsán a regényírás fenomenológiáját és a komplex létezés ontológiáját kívánja kifejteni, úgysem fognak egy szót sem érteni. Ebben nagyjából igaza is lett. Botrány a könyvbemutatón Tovább olvasása