Új digitális József Attila Összes

Az életmű egyben, egy helyen eddig sehol nem volt elérhető az interneten, bár az Összes Versek fenn voltak eddig is (például a Magyar Elektronikus Könyvtárban), de itt most böngészhetővé vált az összes egyéb JA-írás is. A rendszer kitűnően kereshető, vannak betűrendes és kronologikus mutatók, a kereső azonnal kiírja a mű címét, amint egyezést az általunk begépelttel. A tipográfia is igényes, a megjelenés kereső- és mibilbarát: József Attila Összes a neten

Cecil M. Joepardy aforizmái

Cecil M. Joepardyval kapcsolatos legnagyobb érdemem azonban nem az, hogy néhány újabb aforizmáját megalkottam a Szembesülésben (ezek is olvashatók a Wikidézet oldalán), hanem inkább az, hogy a keleti egzisztencialista filozófia megteremtésében játszott szerepét is kidomborítottam a legteljesebb magyar életrajzában – Cecil M. Joepardy aforizmái

Isten = Joepardy-féle állandó

Mint ismeretes, a matuzsálemi kort megért Cecil M. Jeopardy egy Madagaszkár melletti kis szigeten látta mega napvilágot. A bengáli nyelven alkotó filozófus és költő, a keleti egzisztencializmus megteremtője többek között sajátos istenképével hozott új színt a filozófiatörténetbe. Szerinte isten nem egyéb, mint a komplex létezés konstans együtthatója, azaz egy fix értékű tényező abban a képletben, mely a valós és képzetes világ közti kölcsönviszonyt fejezi ki.

A műfordító

C.M.J. és Tsúszó Sándor egymással versengve fordították anyanyelvükre William James Sidis verseit, amelyeket a szerző egy saját nyelven – Vandergoog – vetett papírra.