Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége | Honlap

A Kárpátalja-blog arról számol be, hogy megszűnt a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közösségének honlapja, legalábbis a korábbi internetes címen nem érhető el és a Google sem találja. Korábban az alábbi fejléc alatt volt elérhető indulásától, 2002-től 2016 végéig. Ekkor az történt, hogy a weboldalnak ingyenes tárhelyet biztosító HHRF egy hónapra felfüggesztette a kezdeti rendszerében működtetett honlapok elérhetőségét, majd az idulás után – úgy tűnik, csak azokat indította újra, amelyek tulajdonosa ezt külön kérte. A MÉKK honlapja, úgy tűnik, senkinek sem hiányzott, így még jelenleg is elérhetetlen, valószínűleg véglegesen megszűnt. Itt jegyzendő meg, hogy 2006 óta már azelőtt sem frissült, egy halott webhely volt.

magyar-ertelmisegiek-karpataljai-kozossege
Az 1993-ban alakult MÉKK megszűnt honlapjának fejléce

Ugyanakkor a MÉKK honlapja számos fontos online tartalom számára adott otthont, sok fontos információt  tartalmazott, amelyek elérhetősége a weben elősegíthette a tájékozódást. Többek között:

A MAGYAR ÉRTELMISÉGIEK KÁRPÁTALJAI KÖZÖSSÉGE
ALAPÍTÓLEVELE

Mi, alulírottak, Ungvárott, 1993. március 19-én azon szándékunkat nyilvánítjuk ki, hogy megalakítjuk az Ukrajnai Magyar Alkotók Közösségét (UMAK). Elhatározásunkat arra alapozzuk, hogy szükség van egy olyan társadalmi szervezetre, mely az alkotó értelmiség tevékenységét hivatott koordinálni. A szervezet azokat tömöríti, akik eredményes tevékenységet fejtenek ki az irodalom, a művészet, tudomány és a gazdaság területén.

Az Alapszabálya értelmében a közösség Ukrajna törvénye és Az állampolgári egyesülésről jogszabály alapján működik. Társadalmi szervezet, amely a szakmai érdekazonosság alapján tagsága jogainak együttes gyakorlására alakult.

Céljai és feladatai megvalósítása érdekében szerves kapcsolatban és egyenlő jogok alapján kíván együttműködni minden olyan szövetséggel, társasággal, szervezettel belföldön és külföldön, mely az UMAK-hoz hasonló elveket és nézeteket vall.

A szervezet irodalmi, művészeti, tudományos és gazdasági-vezetési információcserét irányoz elő, kapcsolatokat alakít ki Ukrajna, Magyarország és más ország köreivel, intézményeivel és szervezeteivel, fórumok és tanulmányutak szervezésében vesz részt, közös tevékenységet támogat, szakmai kötődéseket szorgalmaz, felvállalja tagjainak érdekvédelmét.

Együttműködik a KMKSZ és más társadalmi szervezetekkel, tömöríti a szakmák kiválóságait, és képviselni kívánja a különböző szakcsoportokat az általa szervezett formában.

Ungvár, 1993. március 19.

A kezdeményező bizottság tagjai: dr. Almássy Sándor, Dupka György, Molnár Bertalan, dr. Szabó László, Tóth István, Turóczy István, dr. Árpa István, Horváth Sándor, Kovács István, Lizák László, Sloszár József.

A MAGYAR ÉRTELMISÉGIEK KÁRPÁTALJAI KÖZÖSSÉGE
ALAKULÓ ÜLÉSÉN
RÉSZTVEVŐK NÉVSORA

(Az 1993. április 30-i jegyzőkönyve és regisztrációs listája alapján, Ungvár)

Almássy Sándor agrár-közgazdász, Andruch Mihály, a megyei kórház orvosa, Ádám Barnabás vállalat-igazgató, Árpa István tanár és zenetudós, Balogh Lajos egyetemi vendégtanár Budapestről, nyelvész, Balla D. Károly író, főszerkesztő, Bojkó Jaroszlav, a takarékbank főmérnöke, Bojkó Miklós egyetemi professzor, közgazdász, Boross István, az Expo– Ungvár képviselője, Dupka György író, az Intermix igazgatója, Édelman Adolf egyetemi tanár, filozófus, Fedinec Csilla aspiráns, magyar filológus, Galicin Péter, az Expo–Ungvár igazgatója, Gecse Ferenc docens, matematikus, Gortvay Erzsébet, a magyar filológiai tanszék docense, irodalomtörténész, Halászi András, a Garant biztosító Kft. elnöke, Hleba Endre, a megyei adófelügyelőség osztályvezetője, Horváth József gyárigazgató, Horváth Sándor író, a Kárpátalja Alapítvány ügyvezetője, Ivaskovics József zeneszerző, a Tárogató, a Bóbitó és a Szia kiadója, Kalinszky Ilona, a megyei KÖJÁL orvosa, Kalinszky Tivadar vállalkozó, Krivszkij Ivan, az ungvári egyetem professzora, fizikus, Kiszely Tihamér építészmérnök, Kovács Gyula vállalati igazgató, Kövér György alpolgármester, Kőszeghy Elemér író, újságíró, Krajnyák Zoltán kutató, Lizák Konstantin vállalkozó, Lizák Szilárd vállalati igazgató, Lizák László, a Kárpátalja Alapítvány tanácsadója, Magyar László festőművész, Markó Zoltán vállalkozó, Mező Kricsfalusy Gabriella, az ungvári egyetem előadója, biológus, Molnár Bertalan, a területi tanács elnökhelyettese, Molnár József, a megyei közigazgatás referense, Molnár Gábor, az ungvári járás állami közigazgatás referense, Nagy János református lelkész, Nemes János újságíró, Rada Sándor vállalalkozó, Sloszár József villamosmérnök, Soós Kálmán történész, dr. Szabó László orvos, Szemrád Emil egyetemi tanár, vegyész, Szimjon Béla közgazdász, a kereskedelmi kamara vezetője, Sztán József vállalkozó, Tóth Ferenc vállalati igazgató, Tóth István vállalkozó, Turóczy István, a megyei takarékbank főkönyvelője, Zseltvay Viktor kutatóorvos.

Forrás: Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége | Kárpátalja – Ungvár

honlap, közélet, online web tartalom, magyarság, kárpátalja, civil szervezet, dokumentum