Az Arvisura egy posztmodern dekonstrukció

Megbukott az Arvisura-végzet

Szenzációs hír járta me a világsajtót: egy levéltári állomány hozzáférhetővé tétele nyomán kiderült, hogy az Arvisura nem az, aminek eddig gondoltuk. Ismert erdélyi körökben az az általános nézet, hogy az Arvisura egyfajta nemzeti végzet. A történelemtudományok szakterülete az Arvisurát a „magyar Ószövetség” néven is említett, állítólag rovósámánok által lejegyzett olyan eredetmítoszként tartja számon, amelyről a kutatások bebizonyították, hogy a benne szereplő állítások mind történeti, mind régészeti, mind néprajzi vonatkozásaikban hamisak. Pontosabban ez a tudományos cáfolat nem is beavatott rovósámánok által kronologikusan vezetett eseményleíró  arvisurákra (mivel ezeket soha senki nem látta), hanem az arvisuráknak részben a közhiedelemben élő tévhiteire, részben áltudósok által terjesztett „tanításokra” vonatkozik.

Forrás: Az Arvisura egy posztmodern dekonstrukció